Fast Access
Fast Payment

City Ramadan Offer, Explore Discounts up to 25%!

Start

Kitabu't Tevhid - Muhammed b. Abdulvehhab

Kitabut Tevhid - Muhammed b. Abdulvehhab
Kitabu't Tevhid - Muhammed b. Abdulvehhab
98.75₺
  • Stock: in Stock
  • Model: MS10000026

Available Options

Easy Returns and ExchangesInfo

Kitabud-Tevhid; müceddid, İmam Muhammed b.Abdulvahhabın tevhid konusunda yazılmış en büyük, en faydalı ve en değerli eseridir.

Müellif, bu eserinde; tevhidi, tevhidin faziletlerini, tevhidin zıddı olan büyük şirki, tevhidin vacib kemalini götüren küçük şirki, bidatleri, tevhidin usullerini, kısaca tevhid konusunu bütün veçheleriyle ve ana hatlarıyla anlatmıştır. Ayrıca tevhidî ibadete, isim ve sıfatlara ve Allahı birlemeye özel vurgu yapmıştır. Her bölümde tevhidin bir yönü ayet ve hadislerle delillendirmiştir. İşte bundan dolayı bu kitap herkesin okuması gereken bir eserdir. Çünkü bu kitabı hakkıyla anlayan, tevhidi ana çizgileriyle anlamış demektir. Ana çizgileriyle anlayıp onu uygulayan da kurtulmuş olur.

Elinizdeki bu eserin büyük bir zenginliği daha vardır: Kitabın gizli kalan, anlaşılamayan kısımları, yine büyük bir âlim olan Abdurrahman b. Nasır es-Sâdi tarafından şerhedilmiş/açıklanmıştır.

Design Features
Skin Type
Technical Specifications
ISBN
Language
Release Date
Features
Boyut
Number of Pages
Translator
Material Quality
Paper Type

Write a review

Please login or register to review