Fast Access
Fast Payment

City Ramadan Offer, Explore Discounts up to 25%!

Start

Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)

Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
Tasavvuf Serisi 3 Kitap (Tecelliler Levayih / Seçilmiş Risale / Kalp Terbiyesi)
236.25₺
  • Stock: in Stock
  • Model: MS10000042

Available Options

Easy Returns and ExchangesInfo

Tecelliler - Levayih - Molla Cami

Seçilmiş Risale Risâle-i - Müntehabe min Akīdeti Tercümesi -Tercüme-i Risâle-i

Kalp Terbiyesi ve Tecelliler - Kalb-i Melekût Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

Tecelliler - Levayih - Molla Cami

Abdurrahman Câmî, bir dönem İslâm irfanının en nadide eserlerini vermiş, Farsça konuşan dünyada Ekberî tasavvuf okulunun tercümanı olmuştur. Horasan ve Maverâünnehr gibi ilim ve irfan ocakları uyandıran, ilim ve irfan otoriteleri yetiştiren bir coğrafyada bu âlî ilimlerin tahkimatına mühim hizmetlerde bulunmuştur. Dil, tefsir, hadis, fıkıh, akâid ve ahlâk alanında onlarca eser vermiş olmakla beraber, en çok tasavvuf ve edebiyat alanında kaleme aldıklarıyla şöhret bulmuştur. 

Seçilmiş Risale - Risâle-i Müntehabe min Akīdeti Tercümesi -Tercüme-i Risâle-i

İslâm inancına göre ilâhî dinlerin akîde esasları, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar değişikliğe uğramamıştır. Kur’ân-ı Kerîm’e göre bütün peygamberlerin tebliğ ettiği akaidin temelini tevhid inancı oluşturmuştur. Ancak zaman içinde insanların müdahaleleriyle İslâm öncesi ilâhî dinlerin akîdelerinde bazı tahrifler meydana gelmiştir. İslâm akaidini oluşturan esaslar ise Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Kalp Terbiyesi ve Tecelliler Kalb-i Melekût - Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

Rükneddîn Ubeydullah es-Semerkandî'nin kaleme aldığı, 19. Asır Osmanlı müelliflerinden Kesedarzâde İsmail Fethi'nin tercüme ettiği ve mütercimin ifadesiyle "hakikatte mükemmel şekilde yazılmış olan" Kalb-i Melekût isimli eser ilk defa okurlarımızla buluşuyor.  

Design Features
Skin Type
Technical Specifications
Language
Features
Boyut
Material Quality
Paper Type

Write a review

Please login or register to review