Fast Access
Fast Payment

City Ramadan Offer, Explore Discounts up to 25%!

Start

Büyük İslâm İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen

Büyük İslâm İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen
Stoklar Tükendi
Büyük İslâm İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen
211.25₺
  • Stock: Stoklar Tükendi
  • Model: MS10000016
Easy Returns and ExchangesInfo

Büyük İslam İlmihali, başlangıçta İtikat-İnanç esasları hakkında bilgiler veren, sonrasında İbadet-İtaat ile alakalı konuları genişçe işlemiş olan, devamında ise fıkıh eserlerinde geçen -Kerâhiye ve İstihsân-başlığı altında incelenmiş olan meseleleri açıklayan ve son bölünde ise ‘İslâm ahlâkı ve Siyer’e yer veren güzide bir eserdir. Eser, günümüze değin 2,5 milyon üstünde çokça basılmış ve insanların ilmihal (dinî) bilgi eksiklikleri karşılanmıştır.

Büyük İslam İlmihali Kimin Eseridir?

Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin kıymetli eserlerindendir. Yazıldığı günden bugüne kadar içinde barındırmış olduğu akaid, ibadet ahlak ve siyer gibi konular sayesinde birçok Müslümanın Dinî Bilgiler adına eksiklikleri tamamlanmıştır. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi, Devlet-i Aliyye (Osmanlı devleti)’nin son dönemi ile Cumhuriyet devrinde yaşamıştır. Başta Fâtih dersiâmlığı, İstanbul müftülüğü ve Diyanet İşleri reisliği olmak üzere en üst dini kademelerde hizmet etmiştir. Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu, -Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri, -Büyük İslam İlmihali- gibi pek çok sayıda eser telif etmiş, dini terviç adına ömrünü ilme adamış mümtaz bir din âlimdir. İnsanlar katında Büyük İslam İlmihali’nin müellifi olarak meşhur olan Ömer Nasuhi Bilmen Efendi, Sülâle-i Tâhire’den yani Peygamber Efendimiz (Aleyhisselâm)’ın mübarek nesebi şeriflerindendir.

Technical Specifications
Language
Features
Boyut
KG
Number of Pages
Writer
Material Quality
Paper Type

Write a review

Please login or register to review